Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για εμένα και το έργο μου, την συμμετοχή μου σε συλλόγους, φορείς, επιτροπές, συμβούλια και συνέδρια.


Βιογραφικό Σημείωμα

Πραγματοποιημένο 'Εργο

 

Η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή κτιριακών έργων, έργων ανάπλασης – αναβάθμισης του αστικού χώρου, πολεοδομικός σχεδιασμός και η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα θέματα τοπικής ανάπτυξης συνιστούν το βασικό αντικείμενο για τις δραστηριότητές του.

Για το πραγματοποιημένο έργο υπάρχουν διακρίσεις

  • στην πανελλήνια έκθεση για την ατομική κατοικία στην Ελλάδα – 1998 για το έργο : «Κατοικία στην Ανω Πόλη Θεσ/νίκης»,
  • στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό EUROPAN – 2 για την πρόταση ανάπτυξης κεντρικής περιοχής του Δήμου,
  • στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το περιβάλλον LIFE – Σχέδιο ENVIROM – 1997 για ένα μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης της εγκατάστασης αστέγων νομάδων Τσιγγάνων στο Δήμο,
  • στο Διεθνή διαγωνισμό της UIA – 1996 με θέμα την «Αρχιτεκτονική κι εξάλειψη της φτώχειας»
  • στην μελέτη για την κατασκευή βιοκλιματικής κατοικίας για τους αστέγους Τσιγγάνους, στην πανελλήνια έκθεση του ΕΙΑ 2000 για το Πολύκεντρο Δενδροποτάμου.

Συμμετοχή σε συλλόγους-Φορείς-ΤΕΕ

Επιτροπές, συμβούλια, συνέδρια

Διαλέξεις – Μελέτες – Δημοσιεύσεις