Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για εμένα και το έργο μου, την συμμετοχή μου σε συλλόγους, φορείς, επιτροπές, συμβούλια και συνέδρια.


Βιογραφικό Σημείωμα

Πραγματοποιημένο 'Εργο

Συμμετοχή σε συλλόγους-Φορείς-ΤΕΕ

  Από τον Ιανουάριο του 1982 έως τον Δεκέμβριο του 1990 εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης. Στο διάστημα αυτό διατελέσε Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος.

Το 1990 εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων) στη θέση του Ειδικού Γραμματέα.

Το 1990 εκλεγμένο μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων στην ΕΜΔΥΔΑΣ.

Το 1991 μέλος της Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ ,όπως και το 1994,. παραμένοντας έως το Μάρτιο του 1995.

Τον Απρίλιο του 1995, μετά τις εκλογές στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, εκλογή στο Δ.Σ και στην θέση του Προέδρου του Συλλόγου.

Στις 18 Μαίου 1997, μετά τις εκλογές επανεκλέγεται ως Πρόεδρος του ΣΑΘ, μέχρι τον Ιούνιο του 1999.

Από τον Μάρτιο του 1997 έως το 2003 μέλος της Αντιπροσωπείας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Το 1998 εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ του Συλλόγου εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

Από το 1995 μέχρι σήμερα μέλος της Αντιπροσωπείας στην Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.)

Από το 1985 έχει διατελέσει μέλος και κατά καιρούς υπεύθυνος εκ μέρους της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε πολλές Μόνιμες Επιτροπές και Συμβούλια :
1985 Μ.Ε. Χωροταξίας-Οικιστικών θεμάτων
1988 Μ.Ε. Χωροταξίας-Πολεοδομίας και θεμάτων Πολιτιστικής - Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
1991 Μ.Ε. Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
1994 Μ.Ε. Χωροταξίας—Πολεοδομίας-Οικιστικών θεμάτων.
1997 ΜΕ Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και νεώτερου αρχιτεκτονικού έργου.


Το 1994 υποψήφιος Νομαρχιακός Σύμβουλος στο συνδυασμό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» για τις εκλογές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

Από το 1999 μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και από τον Ιούλιο του 2002 έως τον Μάρτιο του 2004 Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης.


Mετά τις εκλογές στην Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων- ΣΑΔΑΣ, (20-02-2000) εκλέγεται στην Αντιπροσωπεία και στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο μετά την συγκρότησή του σε σώμα (07-06-2000) εκλέγεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Επανεκλέγεται στο ΔΣ στις εκλογές της 30/06/2002 και στις 12/3/2003 εκλέγεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα έως τον Οκτώβριο του 2005. Μέλος του Δ.Σ. έως τον Μάιο του 2007.

Στις δημοτικές εκλογές τον Δεκέμβρη του 2002 ήταν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Ξημερώνει – Θεσσαλονίκη ανθρώπινη πόλη» για το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Από το 2008 είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (Ε.Ι.Α).

Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Έργου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, για την περίοδο 2007-2010.


Επιτροπές, συμβούλια, συνέδρια

Διαλέξεις – Μελέτες – Δημοσιεύσεις