Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για εμένα και το έργο μου, την συμμετοχή μου σε συλλόγους, φορείς, επιτροπές, συμβούλια και συνέδρια.


Βιογραφικό Σημείωμα

Πραγματοποιημένο 'Εργο

Συμμετοχή σε συλλόγους-Φορείς-ΤΕΕ

Εκπροσωπήσεις σε
επιτροπές, συμβούλια, συνέδρια

 

'Εχει εκπροσωπήσει το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Δήμο Μενεμένης σε επιτροπές, Συμβούλια και Συνέδρια.

Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων (ΣΧΟΠ), σε επιτροπές ανάθεσης μελετών και έργων, σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, στην περιφερειακή ομάδα παρακολούθησης ΜΟΠ, στο πρόγραμμα POVERTY-3, στην επιτροπή συντονισμού προτύπου σχεδίου ανάπτυξης του ιστορικού εμπορικού κέντρου Θεσ/νίκης, στην επιτροπή παρακολούθησης της ΚΠ URBAN, στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού σχεδιασμού κι αειφόρου ανάπτυξης στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στο δίκτυο Αρχιτεκτονικής στην Επικράτεια Πολιτισμού στο ΥΠΠΟ.

Ακόμα διετέλεσε υπεύθυνος γραφείου τύπου και εκδόσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Εκπρόσωπος του ΟΡ.ΘΕ στην συντονιστική επιτροπή διεκδίκησης για την EXPO 2008, εκπρόσωπος του CADAC - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στο Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (ΑΠΑΣ) στο ΥΠΕΧΩΔΕ.


Διαλέξεις – Μελέτες – Δημοσιεύσεις