Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για εμένα και το έργο μου, την συμμετοχή μου σε συλλόγους, φορείς, επιτροπές, συμβούλια και συνέδρια.


Βιογραφικό Σημείωμα

Πραγματοποιημένο 'Εργο

Συμμετοχή σε συλλόγους-Φορείς-ΤΕΕ

Επιτροπές, συμβούλια, συνέδρια

Διαλέξεις – Μελέτες – Δημοσιεύσεις

 

Συμμετέχει με διαλέξεις σε σεμινάρια κατάρτισης αιρετών για θέματα προγραμματισμού έργων, τεχνικών προγραμμάτων και μελετών, σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε ημερίδες για το EUROPAN, την πρωτοβουλία HORIZON , το πανελλαδικό δίκτυο ROM .

Το δημοσιευμένο έργο αναφέρεται κυρίως σε μελέτες και εργασίες για το πολεοδομικό σχεδιασμό, για θέματα αυτοδιοίκησης και ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών, για προγράμματα προσπελασιμότητας για ΑΜΕΑ, για τον οικισμό των Τσιγγάνων, για ολοκληρωμένα αστικά προγράμματα σύμφωνα με το Habitat – agenda . Τέλος πολλά άρθρα του σχετικά με θέματα πόλης, αρχιτεκτονικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο.