Παρουσίαση έργων-δράσεων στο Δήμο Μενεμένης. Εποπτεία και διεύθυνση-Θανάσης Παππάς.

Προγραμματισμός, επεξεργασία ,ωρίμανση, παρακολούθηση κι υλοποίηση έργων που σχεδιάστηκαν από μένα και από συνεργάτες του Δήμου η εξωτερικούς συνεργάτες κατά περίπτωση.


Έργα Αναψυχής

  Παιδικές χαρές, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαμορφώσεις υπαίθριων και αύλιων χώρων κ.α.
Περισσότερα...

Κτιριακά Έργα

  Δημοτικά κτίρια, σχολεία και νηπιαγωγεία, αναψυκτήρια, γυμναστήρια, οικισμός σκηνιτών και διάφορα άλλα κτίρια.
Περισσότερα...

Πεζόδρομοι - Πλατείες - Διανοίξεις οδών

 

Διαμορφώσεις, μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις οδών, διαμόρφωση πλατειών και χώρων πρασίνου.
Περισσότερα...


Παρεμβάσεις - Σχέδια

 

Περισσότερα...


Η πλειοψηφία των κειμένων του αρχείου είναι σε PDF μορφή. Για την ανάγνωση των PDF αρχείων απαιτείται η χρήση του προγράμματος Acrobat Reader - εγκαταστήστε το δωρεάν