Παρουσίαση έργων-δράσεων στο Δήμο Μενεμένης. Εποπτεία και διεύθυνση-Θανάσης Παππάς.

Προγραμματισμός, επεξεργασία ,ωρίμανση, παρακολούθηση κι υλοποίηση έργων που σχεδιάστηκαν από μένα και από συνεργάτες του Δήμου η εξωτερικούς συνεργάτες κατά περίπτωση.


Έργα Αναψυχής

  Παιδικές χαρές, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαμορφώσεις υπαίθριων και αύλιων χώρων κ.α.
Περισσότερα...

Κτιριακά Έργα


Πεζόδρομοι - Πλατείες - Διανοίξεις οδών

 

Διαμορφώσεις, μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις οδών, διαμόρφωση πλατειών και χώρων πρασίνου.
Περισσότερα...


Παρεμβάσεις - Σχέδια

 

Περισσότερα...


Η πλειοψηφία των κειμένων του αρχείου είναι σε PDF μορφή. Για την ανάγνωση των PDF αρχείων απαιτείται η χρήση του προγράμματος Acrobat Reader - εγκαταστήστε το δωρεάν