Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε Συνεντεύξεις και Άρθρα του ημερίσιου, εξειδικευμένου και επιστημονικού τύπου καθώς και Δημοσιεύσεις σχετικές με την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και κοινωνικά θέματα.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κείμενα του αρχείου που βρίσκονται, ομαδοποιημένα σε τρεις ενότητες, στο απέναντι μέρος της ιστοσελίδας.


Τεχνικά – Αρχιτεκτονικά Θέματα

  Στην ενότητα αυτή θα βρείτε συνεντεύξεις, άρθρα και δημοσιεύσεις που έχουν σχέση με τεχνικά και αρχιτεκτονικά θέματα. Περισσότερα...


Θέματα πόλης – Τοπικής
αυτοδιοίκησης – ΟΡ.ΘΕ

  Εδώ θα βρείτε συνεντεύξεις, άρθρα και δημοσιεύσεις σχετικά με το έργο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης καθώς και θέματων τοπικής αυτοδιοίκησης. Περισσότερα...


Θέματα Δήμου Μενεμένης

  Σε αυτή την ενότητα φιλοξενούνται συνεντεύξεις, άρθρα και δημοσιεύσεις σχετικά με το έργο του Δήμου Μενεμένης. Περισσότερα...

Δημοσιεύματα

  Περισσότερα...

Η πλειοψηφία των κειμένων του αρχείου είναι σε PDF μορφή. Για την ανάγνωση των PDF αρχείων απαιτείται η χρήση του προγράμματος Acrobat Reader - εγκαταστήστε το δωρεάν